toppicture

Nabízené kurzy

NLP Coaching I
NLP Profi Obchod
Workshopy

Na tomto kurzu se dozvíte, jak si správně a účelně stanovit své požadované výsledky. Dále také poznáte ty záležitosti ve vaší mysli, které Vám brání dosáhnout vašich požadovaných výsledků (a tudíž více poznáte i sami sebe). Po poznání vašich překážek Vás naučíme, jak tyto překážky účinně odstranit tak, abyste mohli dosáhnout toho, co opravdu chcete.

Tímto druhem kurzu nabízíme všem obchodníkům jedinečnou možnost, jak zvýšit svoji efektivitu při prodeji. Zapojujeme zde znalosti NLP do tzv. sales cycle. Najdeme problémová místa v sales cycle jednotlivých obdchodníků a tyto místa odstraníme za pomoci technik NLP. Dále v průběhu tohoto kurzu nastavujeme obchodníkům systém práce, který je udržuje pravidelně v akci na základě předpokladů NLP.

Na našich večerních Workshopech Vás vždy seznámíme s určitou problematikou týkající se NLP. Z každého Workshopu si mimojiné odnesete i manuál, ve kterém bude popsána probíraná problematika na daném Workshopu plus náměty, jak se získanými informacemi pracovat. Tento manuál Vám pomůže v aplikování získaných informací ve Vašem životě.

 

 

 

Nyní máme v nabídce 2 typy kurzů. Kurz NLP Coaching I ukazuje a učí především hlubší porozumění NLP. Na tento kurz bude v budoucnosti navazovat kurz NLP Coaching II. Druhý typ kurzu je NLP Profi Obchod, který je zacílený na obchodníky a na zvýšení jejich výkonů. Na našich kurzech jsme zaměřeni především na praktické procvičení si získaných informací na kurzech, tak aby nabyté znalosti mohli účastníci efektivně používat v životě.