toppicture

NLP COACHING I Brno

NLP Coaching I

Na tomto 10 měsíců trvajícím kurzu vás naučíme používat koučovací metodu NLP v každodenním životě. Budeme vám ukazovat, jak NLP využít jako denodenní nástroj pro poznání sebe sama a druhých. Skrze větší poznání sebe poté zvládnete efektivněji stanovit své požadované výsledky více v souladu s tím, kdo jste. Tuto schopnost samozřejmě získáte i u druhých. Díky poznání sama sebe poté začnete objevovat svůj pravý potenciál. A také se naučíte, jak odstraňovat překážky, které vám brání v jeho projevení. Dovednost odstraňování překážek bránících v projevení potenciálu vás samozřejmě naučíme tak, abyste ji mohli využít při koučování/vedení ostatních. Díky této dovednosti poté můžete vést druhé na jejich cestě v růstu ke svému pravému potenciálu.

Stěžejní body           

  • Metoda koučování NLP
  • Efektivní komunikace
  • Outcome – požadovaný výsedek
  • Odstranění překážek v mysli zabraňující dosáhnout toho, co chceme
  • Využití skrytého potenciálu, kvalit
  • Telefonický a e-mailový kontakt s lektorem během celého kurzu
  • Individuální přístup
  • Individuální koučink 

Cíle kurzu                                                        

Osvojení si umění správného a velice účelného stanovování požadovaných výsledků více v souladu s vlastní individualitou.

Identifikování těch záležitosti v přemýšlení, které brání dosáhnout požadovaných výsledků.

Naučení se, jak tyto překážky efektivně odstranit, tak aby bylo dosaženo toho, co opravdu chceme a tím si zvýšit kvalitu života.

Umění se v komunikaci naladit na druhé a efektivně je vést ke zvýšení jejich potenciálu. 

Metodika

Celý kurz je rozdělen na 9 modulů, ve kterých se účastníci pravidelně setkávají s lektorem a jeho týmem. Na dvoudenních modulech bude vždy vysvětlen teoretický základ a předvedena praktická ukázka probírané části a poté praktické procvičování mezi účastníky pod odborným dohledem, tak aby bylo, co nejlépe pochopeno probírané téma a následně aplikováno do praxe. Po celou dobu je lektor v telefonickém a v e-mailovém kontaktu s každým účastníkem (tzv. řízená praxe). Hlavní přidanou hodnotou těchto kurzů je pro účastníky naučení se praktického používání NLP s potřebným teoretickým základem 

Očekávaný přínos

Účastníci umí poznat více sebe sama i druhé. Umí pomocí modelování NLP dosahovat svých požadovaných výsledků. Umí si pomocí koučovacích metod NLP zvyšovat kvalitu svého života jak osobního, tak i profesního. To samé umí i při koučování a vedení druhých. Uvědomují si svůj přirozený potenciál, svojí osobitost a svojí výjimečnost. Tyto kvality umí objevit i druhých. Po skončení kurzů 1. stupně NLP Coaching I jsou velmi dobře připraveni na absolvovaní 2.stupně NLP Coaching II, kde výše uvedené znalosti více prohloubí a ve svých životech opakovaně upevní

Časová náročnost

9 měsíců, 9x setkání na dvoudenních modulech + 1x jednodenní modul jako závěrečná certifikace

Místo konání

Místo konání bude upřesněno 

Termíny

12.11-13.11.2016, 17.12.-18.12.2016, 14.1.-15.1.2017, 18.2.-19.2.2017, 18.3.-19.3.2017, 15.4.-16.4.2017, 13.5.-14.5.2017, 17.6.-18.6.2017, 15.7.-16.7.2017, 19.8.-20.8.2017, 9.9.2017 (certifikace) 

Cena

5 600 Kč za dvoudenní modul

O události

Od: 12. 11. 2016
Volná místa 2