toppicture

Co je to NLP?

koule

NLP (neuro-lingvistické programování) je metoda vzdělávání (koučování) o modelování výjimečnosti. Je to nauka o osobní, firemní nebo sportovní výjimečnosti, geniality. V této metodě se učíme, jak dosáhnout vynikajících výsledků v jakékoli oblasti za pomocí NLP. Poté, co se naučíme, jak dosahovat přesně takových požadovaných výsledků, které chceme, tak tyto naše naučené schopnosti můžeme jednoduše ukázat a aplikovat i na ostatních lidech. V průběhu získávání znalostí a aplikování NLP si pokládáme otázky typu: Jak je možné, že jeden člověk, firma nebo sportovec dosáhne velice kvalitních výsledků – tedy přesně ty, které si stanovili? Jak to dělají, že toho dosahují elegantně a opakovaně (Michael Phelps)? Co je žene vpřed? Co je jejich vnitřní motivace? Jaké mají nastavení mysli? Co se od nich můžeme naučit a převzít my? 

A jak je možné, že jiný člověk nebo jiná firma, jiný sportovec nedosahuje tak kvalitních výsledků? A ani když se o to opakovaně a urputně a ještě urputněji snaží…

K tomu abychom dosáhli osobní, firemní nebo sportovní výjimečnosti a to i opakovaně se v NLP (Neuro-lingvistické programování) za prvé učíme stanovovat si a tím si uvědomovat - Co chci? Co chci změnit? Jaký je můj požadovaný výsledek (Outcome)? Jakou vyšší hodnotu si dosažením toho co chci, naplním? Za druhé se zaměřujeme na naše kvality, zdroje, vlastnosti, postoje, emoce, které všichni vlastníme, máme k dispozici, i když o nich kolikrát nevíme a které nám umožňují, dovolují být tím, kým chceme být a dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme. Po té rozvíjíme tyto kvality do té doby, dokud nedosáhneme toho, čeho dosáhnout chceme. V případě, že se nám potřebné Kvality nedostávají, tak se učíme je přebírat od druhých. Jestliže je někde na světě něco možné (např. někdo, někdy a v čemkoliv dosáhl viditelné a hmatatelné výjimečnosti), tak je to možné i pro nás.

Odborníci zkoumající lidskou mysl a život při pozorování nejúspěšnějších lidí v mnoha oblastech života, přišli na to, že záleží na stavu mysli jedince. Že záleží na tom jak přemýšlí a jak dokáže pracovat s jednotlivými životními zkušenostmi. Proto v NLP hledáme takové nastavení mysli, aby právě kdokoliv mohl vypozorovat svou výjimečnost a osobitost v jakékoliv činnosti. Co to znamená pro Vás? Pomocí NLP můžete velice dopodrobna nahlédnout a pochopit bludiště Vaší mysli a Vašeho podvědomí. Díky této metodě se Vám povede nastavit sebe tak, abyste i dosahovali Vašich požadovaných výsledků. A to i opakovaně. A aby tyto dosáhnuté výsledky byli v souladu s Vaší osobou. A také abyste těchto výsledků dosáhnuli hlavně Vy a při tom neimitovali někoho druhého, aniž byste věděli proč. Tudíž těchto výsledků můžete dosáhnout s vlastní osobitostí a s vlastní výjimečností. A co víc, když se naučíte těmto principům sami na sobě (kouč sám sobě), tak je můžete za krátkou dobu velice jednoduše aplikovat a tím i koučovat ostatní.