toppicture

Vítejte na stránkách naší společnosti nabízející sebevzdělávácí kurzy

lidi

Naše společnost nabízí kurzy metodou NLP. Záměr předávání metody NLP v naší společnosti je jasný a jednoduchý. Chceme účastníky naučit, jak poznávat sebe sama a tím pádem se dostat více do kontaktu se sebou samým. Tím, že se člověk dostane do většího kontaktu se sebou samým, se stává více přirozenějším a autentickým. A poté díky poznání své přirozenosti a autenticity (opravdovosti) může projevit sebe sama. Projevit toho, kým doopravdy je, což může člověku přinést nepoznané potěšení a naplnění ze života. Tím, že je člověk více sám sebou také objevuje svůj pravý potenciál. A dosahuje úspěchu v souladu a harmonii s tím, kým je. 

Účastník se na našich kurzech naučí používat koučovací metodu NLP jako nástroj k tomu, aby více poznal sám sebe, svůj potenciál a svou cestu ke svému úspěchu. A také se tento nástroj naučí používat k vedení ostatních lidí na stezce sebepoznání, objevení jejich potenciálu a dosáhnutí jejich jedinečného úspěchu.

K tomu abychom dosáhli osobní, firemní nebo sportovní výjimečnosti a to i opakovaně se v NLP (Neuro-lingvistické programování) za prvé učíme stanovovat si a tím si uvědomovat - Co chci? Co chci změnit? Jaký je můj požadovaný výsledek (Outcome)? Jakou vyšší hodnotu si dosažením toho co chci, naplním? Za druhé se zaměřujeme na naše kvality, zdroje, vlastnosti, postoje, emoce, které všichni vlastníme, máme k dispozici, i když o nich kolikrát nevíme a které nám umožňují, dovolují být tím, kým chceme být a dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme. Po té rozvíjíme tyto kvality do té doby, dokud nedosáhneme toho, čeho dosáhnout chceme. V případě, že se nám potřebné Kvality nedostávají, tak se učíme je přebírat od druhých. Jestliže je někde na světě něco možné (např. někdo, někdy a v čemkoliv dosáhl viditelné a hmatatelné výjimečnosti), tak je to možné i pro nás.

Odborníci zkoumající lidskou mysl a život při pozorování nejúspěšnějších lidí v mnoha oblastech života, přišli na to, že záleží na stavu mysli jedince. Že záleží na tom jak přemýšlí a jak dokáže pracovat s jednotlivými životními zkušenostmi. Proto v NLP hledáme takové nastavení mysli, aby právě kdokoliv mohl vypozorovat svou výjimečnost a osobitost v jakékoliv činnosti. Co to znamená pro Vás? Pomocí NLP můžete velice dopodrobna nahlédnout a pochopit bludiště Vaší mysli a Vašeho podvědomí. Díky této metodě se Vám povede nastavit sebe tak, abyste i dosahovali Vašich požadovaných výsledků. A to i opakovaně. A aby tyto dosáhnuté výsledky byli v souladu s Vaší osobou. A také abyste těchto výsledků dosáhnuli hlavně Vy a při tom neimitovali někoho druhého, aniž byste věděli proč. Tudíž těchto výsledků můžete dosáhnout s vlastní osobitostí a s vlastní výjimečností. A co víc, když se naučíte těmto principům sami na sobě (kouč sám sobě), tak je můžete za krátkou dobu velice jednoduše aplikovat a tím i koučovat ostatní.

Nabízené kurzy

NLP Coaching I
NLP Profi Obchod
Workshopy

Na tomto kurzu se dozvíte, jak si správně a účelně stanovit své požadované výsledky. Dále také poznáte ty záležitosti ve vaší mysli, které Vám brání dosáhnout vašich požadovaných výsledků (a tudíž více poznáte i sami sebe). Po poznání vašich překážek Vás naučíme, jak tyto překážky účinně odstranit tak, abyste mohli dosáhnout toho, co opravdu chcete.

Tímto druhem kurzu nabízíme všem obchodníkům jedinečnou možnost, jak zvýšit svoji efektivitu při prodeji. Zapojujeme zde znalosti NLP do tzv. sales cycle. Najdeme problémová místa v sales cycle jednotlivých obdchodníků a tyto místa odstraníme za pomoci technik NLP. Dále v průběhu tohoto kurzu nastavujeme obchodníkům systém práce, který je udržuje pravidelně v akci na základě předpokladů NLP.

Na našich večerních Workshopech Vás vždy seznámíme s určitou problematikou týkající se NLP. Z každého Workshopu si mimojiné odnesete i manuál, ve kterém bude popsána probíraná problematika na daném Workshopu plus náměty, jak se získanými informacemi pracovat. Tento manuál Vám pomůže v aplikování získaných informací ve Vašem životě.

 

 

 

Nyní máme v nabídce 2 typy kurzů. Kurz NLP Coaching I ukazuje a učí především hlubší porozumění NLP. Na tento kurz bude v budoucnosti navazovat kurz NLP Coaching II. Druhý typ kurzu je NLP Profi Obchod, který je zacílený na obchodníky a na zvýšení jejich výkonů. Na našich kurzech jsme zaměřeni především na praktické procvičení si získaných informací na kurzech, tak aby nabyté znalosti mohli účastníci efektivně používat v životě.